از طرفِ   شهریار حنیفه

چکامه‌ای برای باد غربی، اثر پرسی شلی

مردی که وصیت‌نامه‌اش را در فیلم گذاشت: شورش در شهر

به‌بهانه‌ی فیلم هجوم: این‌ها را می‌نویسم که یادم بمونه

In the eyes of God

تمارض یا تظاهر؟

«انتظار» ِ ما از ساخته پی‌یرو مسینا: شگفت‌انگیز

Secrecy

گوش‌وایساده

مردمان پرنده/ پایان خوشِ یک فیلم

شب‌های سپیدِ پستچی، ساخته آندری کانچالوفسکی، با شرکت ماهی‌گیران سیسیلی


صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد       /      در جستجو واژۀ خاصی هستید؟
( photography )

به یاد می‌آورم ...

( filmography )

پیشنهادی بهت میدم که نتونی رد کنی

( filmcomment )


( ?note )

احساس نمی‌کنید که دارد به‌سوی ما می‌آید؟

( fictions )

هم‌نشینی‌ها

( companion )

اَزآب‌گذشته

( translation )

ماتیک تُند او / گُل کرد ناگهان / در باغ دست‌هایش و پُر ریخت بر لبش

( poetry )


Logo


This is  Shahriar Hanife 's personal web; which is local to share some of my work.
It should also be said i'm the designer and thinker of this template, would be thankful if you do not copy.
Contact me: shahriar.hanife@gmail.com
My profile in IMDb , & Vimeo , & Instagram
English Version ( Just some of the content )